Vytvoriť faktúru

KASYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno KASYS
IČO 35698179
DIČ 2020324394
IČ DPH SK2020324394
Dátum vzniku 12 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KASYS
Rybničná 38/T
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 582 956 €
Zisk 35 552 €
Aktíva 561 266 €
Vlastný kapitál -78 814 €
Kontaktné informácie
Email kasys@kasys.sk
Webová stránka http://www.kasys.sk
Phone(s) +421243638102, +421243427294, +421243638103
Fax(es) 0243427294
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 59,556
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,556
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 59,556
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 388,429
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 137,483
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,001
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 99,269
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 447,985
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -17,674
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -60,529
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 35,552
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 465,659
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 623
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 459,350
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 120,640
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,530
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,180
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 315,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,686
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 582,956
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 307,786
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 273,395
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,775
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 544,369
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 270,403
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,193
C. Služby (účtová skupina 51) 165,319
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 63,249
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,649
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,090
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 38,587
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 127,266
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 210
X. Výnosové úroky (662) 12
XI. Kurzové zisky (663) 198
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 207
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 207
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 3
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 38,590
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,038
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 35,552
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 24.01.2017