Vytvoriť faktúru

Royal Promotion Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Royal Promotion Slovakia
IČO 35698306
DIČ 2020310721
IČ DPH SK2020310721
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Royal Promotion Slovakia
Panská 27
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 359 €
Zisk -17 002 €
Aktíva 82 707 €
Vlastný kapitál -223 960 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,607
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,607
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,957
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,988
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 18,240
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30,256
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 136
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 57,595
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -240,962
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) -40,895
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -190,368
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,002
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 298,557
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 196,276
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 194,858
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,418
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 102,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,359
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,200
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,159
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,257
C. Služby (účtová skupina 51) 15,000
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 834
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 40,033
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 390
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -15,898
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 200
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 144
M. Nákladové úroky (562) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 142
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -144
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,042
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,002
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698306 DIČ: 2020310721 IČ DPH: SK2020310721
 • Sídlo: Royal Promotion Slovakia, Panská 27, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Henrieta Hegerová 116 Budmerice 900 86 13.06.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Henrieta Hegerová 4 648 € (70%) 116 Budmerice 900 86
  Ivo Ladižinský 1 992 € (30%) Kovácsova 2/B Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2013Noví spoločníci:
   Henrieta Hegerová 116 Budmerice 900 86
   31.12.2012Zrušeny spoločníci:
   Katarína Uličná Dr. Gašperíka 604 Liptovský Hrádok 033 01
   05.07.2012Nové sidlo:
   Panská 27 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Henrieta Hegerová 116 Budmerice 900 86 Vznik funkcie: 13.06.2012
   04.07.2012Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Rusková Partizánska 90 Selce 976 11 Vznik funkcie: 09.11.2009
   09.12.2009Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Monika Rusková Partizánska 90 Selce 976 11 Vznik funkcie: 09.11.2009
   08.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Uličná Dr. Gašperíka 604 Liptovský Hrádok 033 01 Vznik funkcie: 28.03.2007
   19.01.2008Noví spoločníci:
   Ivo Ladižinský Kovácsova 2/B Bratislava 851 10
   17.05.2007Nové obchodné meno:
   Royal Promotion Slovakia, s.r.o.
   16.05.2007Zrušené obchodné meno:
   ROYAL promotion, s. r.o.
   11.04.2007Nové obchodné meno:
   ROYAL promotion, s. r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Katarína Uličná Dr. Gašperíka 604 Liptovský Hrádok 033 01
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Uličná Dr. Gašperíka 604 Liptovský Hrádok 033 01 Vznik funkcie: 28.03.2007
   10.04.2007Zrušené obchodné meno:
   THE BEST FILM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Matúškova 10 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   LI-PA Holding, a.s. Drobného 27 Bratislava 841 01
   PhDr. Ivan Hronec Haburská 35 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Hronec Haburská 35 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.2002
   10.05.2006Nové sidlo:
   Matúškova 10 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   LI-PA Holding, a.s. Drobného 27 Bratislava 841 01
   09.05.2006Zrušené sidlo:
   Hlavatého 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Nemčeková Rajčianska 4 Bratislava 821 07
   07.04.2004Nové sidlo:
   Hlavatého 3 Bratislava 811 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   poradenská činnosť v oblasti prieskumu trhu, reklamy a marketingovej komunikácie
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prieskum trhu a marketing
   poradenská činnosť v oblasti služieb
   činnosť organizačných, personálnych a ekonomických poradcov
   distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Hronec Haburská 35 Bratislava 821 01
   Ing. Andrea Nemčeková Rajčianska 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Hronec Haburská 35 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.2002
   06.04.2004Zrušené sidlo:
   Radlinského 22 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Andrea Nemčeková Rajčianska 4 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Nemčeková Rajčianska 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.06.2002 Skončenie funkcie: 18.09.2003
   20.06.2002Nové obchodné meno:
   THE BEST FILM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 22 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Nemčeková Rajčianska 4 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrea Nemčeková Rajčianska 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 12.06.2002 Skončenie funkcie: 18.09.2003
   19.06.2002Zrušené obchodné meno:
   Reklamná akadémia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo 980 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Skončenie funkcie: 12.06.2002
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo 980 54 Skončenie funkcie: 12.06.2002
   10.06.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo 980 54
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Skončenie funkcie: 12.06.2002
   09.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo 980 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
   16.03.1998Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   15.03.1998Zrušené sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   02.10.1997Nové sidlo:
   Kominárska 2 Bratislava 832 03
   01.10.1997Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   13.02.1997Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo 980 54
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezovo 980 54 Skončenie funkcie: 12.06.2002
   12.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Norbert Krajčí Blagoeova 14 Bratislava 851 04
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno 980 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Norbert Krajčí Blagoeova 14 Bratislava 851 04
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno 980 54
   16.09.1996Nové obchodné meno:
   Reklamná akadémia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť reklamnej agentúry
   vydavateľská činnosť
   organizovanie kurzov, seminárov, školení a kultúrnych podujatí
   organizačné poradenstvo-personálny management
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
   Ing. Norbert Krajčí Blagoeova 14 Bratislava 851 04
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno 980 54
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancova 25 Bratislava 831 04
   Ing. Norbert Krajčí Blagoeova 14 Bratislava 851 04
   Mgr. Milan Lechnický 148 Rimavské Brezno 980 54