Vytvoriť faktúru

PSP PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PSP PLUS
IČO 35698314
DIČ 2020826544
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PSP PLUS
Včelárska 27
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 519 €
Zisk -11 993 €
Aktíva 390 076 €
Vlastný kapitál 260 184 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 380,521
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 162,980
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 162,980
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,855
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 36,726
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 117,399
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,524
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 193,319
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 330
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 330
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,769
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 185,720
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 24,205
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,725
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,480
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 380,521
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 248,192
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,921
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,921
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -74,675
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,400
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -104,075
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,993
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,329
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 132,329
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,035
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,035
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 231
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119,063
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,196
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,519
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,196
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,323
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,939
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 768
D. Služby (účtová skupina 51) 1,280
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,581
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,581
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,285
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -11,420
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -11,513
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,993
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016