Vytvoriť faktúru

AquATerra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AquATerra
IČO 35698373
DIČ 2020340696
IČ DPH SK2020340696
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AquATerra
Kutuzovova 4
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 48 128 €
Zisk 3 371 €
Vlastný kapitál 25 906 €
Kontaktné informácie
Email AquATerra@petra.fns.uniba.sk
Phone(s) +421244372939
Mobile phone(s) +421948449994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,670
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,670
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,670
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,898
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,994
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -1,297
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,201
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 48,568
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,929
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 81,138
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -62,883
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,371
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,639
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,679
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,360
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,296
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,282
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 782
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 48,128
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,519
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,684
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 925
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 43,180
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 14,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,102
C. Služby (účtová skupina 51) 20,097
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 125
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 93
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,948
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,245
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 229
M. Nákladové úroky (562) 1
N. Kurzové straty (563) 8
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 220
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -229
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,719
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,348
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015