Vytvoriť faktúru

PP CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PP CONSULT
IČO 35698381
DIČ 2020348902
IČ DPH SK2020348902
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PP CONSULT
Žižkova 1/A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 974 €
Zisk 7 715 €
Aktíva 511 005 €
Vlastný kapitál 464 269 €
Kontaktné informácie
Email ppconsult@ppconsult.sk
Phone(s) 0254630422
Fax(es) 0254431729
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 36,899
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 36,899
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 28,566
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 448,187
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 388,084
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,484
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,870
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 485,086
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 476,960
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 429,405
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,715
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 8,126
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,120
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,600
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 173
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,260
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 87
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 113,974
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 113,974
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 97,965
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,339
C. Služby (účtová skupina 51) 51,112
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 15,251
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 721
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 18,995
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 595
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,952
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,009
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 54,523
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 148
XI. Kurzové zisky (663) 148
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 4,832
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,832
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -4,684
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,325
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,610
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015