Vytvoriť faktúru

Meddial - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Meddial
Stav Zrušená
IČO 35698390
DIČ 2020875450
Dátum vzniku 16 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Meddial
Teplická 99
92101
Piešťany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 030 509 €
Zisk 58 911 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0547522946, 0337915221
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 423,222
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,283
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,283
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,579
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 704
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 420,939
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58,127
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,127
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 698
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 698
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 163,901
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 145,242
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,242
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,209
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 198,213
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,588
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 196,625
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 423,222
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 342,896
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 349
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,135
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,135
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 101,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,911
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,326
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 346
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 70,674
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,876
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,876
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,119
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,072
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,558
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,306
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,306
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,030,508
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,030,509
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,030,508
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 954,421
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 511,773
D. Služby (účtová skupina 51) 108,447
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 323,196
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 226,265
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 82,575
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,356
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 725
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,282
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,282
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,998
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,088
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 410,288
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 302
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 302
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -278
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,810
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,899
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,163
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,911
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
 • IČO:35698390 DIČ: 2020875450
 • Sídlo: Meddial, Teplická 99, 92101, Piešťany
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.12.2015Zrušené obchodné meno:
   Meddial s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Teplická 99 Piešťany 921 01
   01.01.2009Nové sidlo:
   Teplická 99 Piešťany 921 01
   16.09.1996Nové obchodné meno:
   Meddial s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným