Vytvoriť faktúru

ECO - KREDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECO - KREDIT
Stav V likvidácii
IČO 35698438
DIČ 2020876869
Dátum vzniku 17 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECO - KREDIT
Ambrova 4
83101
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 8 734 €
Vlastný kapitál 8 701 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,734
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,734
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 0
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,734
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,734
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,701
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,730
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,933
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -203
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3942436.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698438 DIČ: 2020876869
 • Sídlo: ECO - KREDIT, Ambrova 4, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Prof. Ing. Anton Ružička, CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01 17.09.1996
  Ing. Peter Ružička Jahodová 21 Bratislava 831 01 24.08.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prof. Ing. Anton Ružička, CSc. 6 639 € (100%) Ambrova 4 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2014Nové obchodné meno:
   ECO - KREDIT, spol. s r.o. v likvidácii
   16.01.2014Zrušené obchodné meno:
   ECO - KREDIT, spol. s r.o.
   10.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Anton Ružička , CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.09.1996
   Ing. Peter Ružička Jahodová 21 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 24.08.2000
   09.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ružička Jahodová 21 Bratislava 831 01
   Prof. Ing. Anton Ružička , CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01
   10.10.2000Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Ružička Jahodová 21 Bratislava 831 01
   09.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.10.1998Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Prof. Ing. Anton Ružička , CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01
   12.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Prof. Ing. Anton Ružička , CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01
   17.09.1996Nové obchodné meno:
   ECO - KREDIT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ambrova 4 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtových poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Prof. Ing. Anton Ružička , CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Prof. Ing. Anton Ružička , CSc. Ambrova 4 Bratislava 831 01