Vytvoriť faktúru

H.T.D. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H.T.D.
IČO 35698454
DIČ 2020331753
IČ DPH SK2020331753
Dátum vzniku 17 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H.T.D.
Ráztočná 37
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 56 456 €
Zisk -35 892 €
Aktíva 528 963 €
Vlastný kapitál -201 418 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905468078, 0905639125
Mobile phone(s) 0905639125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 492,758
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 482,362
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 482,362
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 144,785
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 329,088
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,489
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,738
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,615
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,935
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,935
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,510
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 170
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,123
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,003
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 658
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 343
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 315
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 492,758
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -237,310
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -208,057
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -208,057
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,892
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 729,964
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 239
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 239
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 718,322
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,607
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,607
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702,367
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,348
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 104
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 104
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 56,456
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 55,291
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,165
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,283
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 29,933
D. Služby (účtová skupina 51) 27,867
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,476
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,097
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,097
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 910
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,827
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,509
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,105
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 92
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 92
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,013
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -34,932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,892
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015