Vytvoriť faktúru

Bio - Chrom - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bio - Chrom
IČO 35698462
DIČ 2020356228
IČ DPH SK2020356228
Dátum vzniku 17 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio - Chrom
Mýtna 2886/5
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 733 €
Zisk -2 797 €
Aktíva 64 758 €
Vlastný kapitál 40 802 €
Kontaktné informácie
Email biochrom@biochrom.sk
Webová stránka http://www.biochrom.sk
Phone(s) +421263811852
Mobile phone(s) +421903457857
Fax(es) 0263811852
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 13,990
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 13,990
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,990
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 44,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 9,031
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -70
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,216
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 58,629
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 38,005
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 34,162
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,797
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,624
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,734
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 11,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 742
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,141
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,607
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,400
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,733
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 28,279
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 48,881
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 300
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,273
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 81,835
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 12,435
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,320
C. Služby (účtová skupina 51) 22,236
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 30,484
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 461
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,734
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,165
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 898
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 32,169
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,735
M. Nákladové úroky (562) 392
N. Kurzové straty (563) 326
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,017
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,734
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,836
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,797
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016