Vytvoriť faktúru

ABS Bonifer Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABS Bonifer Slovakia
IČO 35698471
DIČ 2020340740
IČ DPH SK2020340740
Dátum vzniku 18 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABS Bonifer Slovakia
Staviteľská 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 126 606 €
Zisk 319 175 €
Aktíva 2 063 351 €
Vlastný kapitál 311 438 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244649182, +421244873631
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,419,422
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 482,599
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 482,599
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 482,599
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 912,143
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,406
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,406
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 573,854
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 551,240
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 551,240
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,614
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 330,883
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,893
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 323,990
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,680
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 240
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,440
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,419,422
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 789,908
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 49,791
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 49,791
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,112
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,112
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 413,830
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 413,830
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 319,175
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 629,514
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 142,304
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31,569
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 109,320
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,415
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 445,096
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 126,912
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,461
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 80,451
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 67,142
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,882
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 64,542
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 144,618
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 42,114
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,754
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,360
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,089,612
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,126,606
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,089,612
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,295
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,699
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,690,545
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,109,396
D. Služby (účtová skupina 51) 1,716,063
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,303,485
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 947,890
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 335,427
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,168
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 139,754
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 324,649
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 324,649
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -6,070
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 103,268
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 436,061
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,264,153
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,982
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29
XII. Kurzové zisky (663) 1,953
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,843
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,339
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 2,246
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,093
O. Kurzové straty (563) 7,205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,299
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,861
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 412,200
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 93,025
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 92,818
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 207
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 319,175
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2016
 • IČO:35698471 DIČ: 2020340740 IČ DPH: SK2020340740
 • Sídlo: ABS Bonifer Slovakia, Staviteľská 7, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karel Čermák Lamačova 658 Praha 5 150 00 Česká republika 27.10.2006
  Zdeněk Lidaj Lidická 14 Šumperk Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie Hrdlo 57 Bratislava 19.06.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ABS Bonifer Czech s.r.o 49 791 € (100%) Šumperk Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.11.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.10.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 7 Bratislava 831 04
   20.12.2006Noví spoločníci:
   ABS Bonifer Czech s.r.o Zábřežská 74 Šumperk Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Karel Čermák Lamačova 658 Praha 5 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.10.2006
   27.07.2006Nové obchodné meno:
   ABS Bonifer Slovakia s.r.o.
   24.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Lidaj Lidická 14 Šumperk Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie Hrdlo 57 Bratislava Vznik funkcie: 19.06.2001
   18.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   špedičná činnosť s výnimkou vykonávania dopravy
   verejná cestná nákladná doprava