Vytvoriť faktúru

Relief Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Relief Slovakia
IČO 35698535
DIČ 2020310952
IČ DPH SK2020310952
Dátum vzniku 19 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Relief Slovakia
1. mája 3
95201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 698 578 €
Zisk 24 656 €
Aktíva 547 971 €
Vlastný kapitál 24 794 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@popradskepleso.sk
Phone(s) 0908761403
Mobile phone(s) +421908761403, +421910948160
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 488,674
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 275,623
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 275,623
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 86,356
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 161,442
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,825
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 212,158
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,278
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,506
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,772
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,180
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,018
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,018
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,162
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 167,700
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,005
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 139,695
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 893
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 893
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 488,674
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,450
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,206
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 72,538
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -110,744
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,656
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 439,224
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 349
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 349
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 438,068
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,523
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,523
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 412,339
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,033
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,573
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,600
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 807
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 687,423
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 698,578
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,220
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 505,092
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 163,112
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,154
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 663,787
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,026
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 274,155
D. Služby (účtová skupina 51) 164,168
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 143,548
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,169
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,107
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,272
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,087
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,450
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,450
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,353
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,791
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 235,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 91
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,558
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 443
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 443
O. Kurzové straty (563) 63
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,052
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,455
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,336
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,680
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698535 DIČ: 2020310952 IČ DPH: SK2020310952
 • Sídlo: Relief Slovakia, 1. mája 3, 95201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.05.2004Nové sidlo:
   1. mája 3 Vráble 952 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   CONET spol. s r. o. IČO: 00 587 923 1. mája 3 Vráble 952 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emil Domček Hviezdoslavova 2 Zlaté Moravce Vznik funkcie: 17.07.2003
   25.05.2004Zrušené sidlo:
   ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 17.07.2003
   13.05.2003Nové sidlo:
   ul. 29. augusta 28/D Bratislava 811 09
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   12.05.2003Zrušené sidlo:
   Lužická 3 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   27.01.1999Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   25.02.1997Nové predmety činnosti:
   zmenárenská činnosť
   pohostinská činnosť v zariadenich II. skupiny a vyššie
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   19.09.1996Nové obchodné meno:
   Relief Slovakia spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lužická 3 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu jedál a nápojov
   požičovňa športových potrieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Lazar Komenského 10 Modra 900 01
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Pavol Lazar Lužická 3 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 17.07.2003