Vytvoriť faktúru

AGHT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGHT
IČO 35698675
DIČ 2020310886
IČ DPH SK2020310886
Dátum vzniku 23 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGHT
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 183 249 €
Zisk -3 969 €
Aktíva 1 425 496 €
Vlastný kapitál -5 471 €
Kontaktné informácie
Email aght@aght.sk
Webová stránka http://www.aght.sk
Phone(s) +421244637855, +421244455121
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,294,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,294,750
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 37,453
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,720
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,052
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,561
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,107
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,307,470
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,439
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,774
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,969
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,316,909
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,679
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,308,121
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,778
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 177
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,210
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,302,956
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,109
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 183,249
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 182,622
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 627
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 186,133
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 26,865
C. Služby (účtová skupina 51) 22,668
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,763
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,132
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 119,490
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,215
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,884
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 133,089
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 125
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 125
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -125
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,009
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,969
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015