Vytvoriť faktúru

SK EUROVEA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SK EUROVEA
Stav Zrušená
IČO 35698683
DIČ 2020826610
IČ DPH SK2020826610
Dátum vzniku 20 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK EUROVEA
Vrátna 22/A
04001
Košice
Finančné informácie
Zisk -960 €
Aktíva 2 007 003 €
Vlastný kapitál -800 586 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,051,162
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,051,162
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,050,616
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,050,616
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,050,616
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 546
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 546
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,051,162
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -268,947
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 431,522
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 431,522
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,453
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,453
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -713,962
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -713,962
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,320,109
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,319,149
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,319,149
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,319,149
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -960
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:35698683 DIČ: 2020826610 IČ DPH: SK2020826610
 • Sídlo: SK EUROVEA, Vrátna 22/A, 04001, Košice
 • Dátum vzniku: 20 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.09.2015Zrušené obchodné meno:
   SK EUROVEA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrátna 22/A Košice 040 01
   06.09.2013Nové sidlo:
   Vrátna 22/A Košice 040 01
   06.09.2011Nové obchodné meno:
   SK EUROVEA, s.r.o.
   20.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným