Vytvoriť faktúru

BLUE STAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BLUE STAR
IČO 35698705
DIČ 2020876880
Dátum vzniku 20 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BLUE STAR
Pri starom letisku 2/A
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 616 748 €
Zisk 26 789 €
Aktíva 408 138 €
Vlastný kapitál 374 964 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905366820
Mobile phone(s) 0905366820
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 457,362
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 331,294
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,656
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,656
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,958
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,889
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,889
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 69
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 324,680
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 257,688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66,992
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 126,068
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 115,652
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 10,416
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 457,362
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 401,753
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 25,356
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 25,356
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,669
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,669
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,789
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,609
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 55,609
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,927
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,927
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,042
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,869
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,689
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 82
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 602,823
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 616,748
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 602,823
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,180
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,745
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 581,621
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,437
D. Služby (účtová skupina 51) 170,419
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 88,166
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 65,244
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,922
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 282,198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,708
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,708
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,693
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,127
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 398,967
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 344
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 344
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 344
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 203
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 203
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,268
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,479
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,479
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,789
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698705 DIČ: 2020876880
 • Sídlo: BLUE STAR, Pri starom letisku 2/A, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 01 23.05.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  STELA PLAY spol. s r.o. 331 940 € (100%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.08.2014Nové predmety činnosti:
   Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   11.06.2014Nové sidlo:
   Pri starom letisku 2/A Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   činnosť agentúry dočasného zamestnávania
   personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   10.06.2014Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 01
   09.11.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi (elektronickomechanických ruliet) podľa ust. § 3 ods. 2 písm. e) a § 8 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách
   15.12.2005Nové sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka výherných prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.05.2005
   14.12.2005Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzka výherných hracích automatov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.05.2005
   28.09.2005Noví spoločníci:
   STELA PLAY spol. s r.o. Jaskový rad 101 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Siniša Trifkovič Jaskový rad 101 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.05.2005
   27.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1996
   14.09.2004Noví spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   13.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   18.09.2003Nové sidlo:
   Jaskový rad 101 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava Vznik funkcie: 20.09.1996
   17.09.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   20.09.1996Nové obchodné meno:
   BLUE STAR, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzka výherných hracích automatov
   Noví spoločníci:
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Augustínovičová Bučinová 14 Bratislava