Vytvoriť faktúru

DISTROS TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DISTROS TRADE
IČO 35698748
DIČ 2020875505
IČ DPH SK2020875505
Dátum vzniku 23 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DISTROS TRADE
Drobného 21
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 525 €
Zisk -1 708 €
Aktíva 439 527 €
Vlastný kapitál 43 551 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264285401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,733
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,733
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 380,724
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,255
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 285,544
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 91,410
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 396,457
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,440
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 37,845
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,708
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 353,017
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 185
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 352,262
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 310
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 351,952
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 570
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,525
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 194
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,690
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 641
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,192
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 298
C. Služby (účtová skupina 51) 826
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,052
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -667
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -930
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -81
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -748
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,708
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698748 DIČ: 2020875505 IČ DPH: SK2020875505
 • Sídlo: DISTROS TRADE, Drobného 21, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Cyril Balaško Drobného 21 Bratislava 28.01.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Cyril Balaško 6 639 € (100%) Drobného 21 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.07.2004Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   prevádzkovanie parkovacích plôch
   26.09.2003Nové sidlo:
   Drobného 21 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   zmenáreň
   nepravidelná, neverejná cestná osobná doprava
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   prevádzkovanie čerpacej stanice na propán - bután.
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   25.09.2003Zrušené sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   28.01.1999Noví spoločníci:
   JUDr. Cyril Balaško Drobného 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Cyril Balaško Drobného 21 Bratislava
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Iveta Kramplová Turnianska 5 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava
   23.09.1996Nové obchodné meno:
   DISTROS TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 32 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   faktoring a forfaiting
   Noví spoločníci:
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava 821 08
   Iveta Kramplová Turnianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Robert Kovačič Jelačičova 18 Bratislava