Vytvoriť faktúru

BYTOKOMPLET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BYTOKOMPLET
IČO 35698845
DIČ 2020826654
IČ DPH SK2020826654
Dátum vzniku 25 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BYTOKOMPLET
Kamenárska 18
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 204 150 €
Zisk 891 €
Aktíva 41 936 €
Vlastný kapitál 8 607 €
Kontaktné informácie
Email bytokomplet@bytokomplet.sk
Webová stránka http://www.bytokomplet.sk
Phone(s) +421243292111
Fax(es) 0248289107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,352
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 43,342
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,269
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,346
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,727
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 46,694
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,498
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,967
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 891
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,196
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,959
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 34,472
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,414
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 20,968
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,446
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 644
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 204,150
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 204,144
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 201,847
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,602
C. Služby (účtová skupina 51) 14,773
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 173,797
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 396
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,054
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,225
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,303
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 182,769
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 453
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 453
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -452
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,851
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 891
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698845 DIČ: 2020826654 IČ DPH: SK2020826654
 • Sídlo: BYTOKOMPLET, Kamenárska 18, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04 25.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Hanko 3 320 € (50%) Kamenárska 18 Bratislava 821 04
  Ing. Daniela Gažová 3 320 € (50%) 326 Veľká Paka 930 51
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.12.2010Nové predmety činnosti:
   údržba bytového a nebytového fondu rozsahu voľných živností
   10.02.2010Nové predmety činnosti:
   administratívne služby
   správa bytového, alebo nebytového fondu
   09.04.2009Noví spoločníci:
   Ing. Daniela Gažová 326 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 25.09.1996
   08.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   19.06.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Daniel Gažo 326 Veľká Paka 930 51
   18.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   09.01.1997Nové sidlo:
   Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   08.01.1997Zrušené sidlo:
   Jedlíkova 7 Bratislava 811 06
   25.09.1996Nové obchodné meno:
   BYTOKOMPLET, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jedlíkova 7 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   čistiace a upratovacie práce
   výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Hanko Kamenárska 18 Bratislava 821 04