Vytvoriť faktúru

Pro - Trade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pro - Trade
IČO 35698900
DIČ 2020327309
IČ DPH SK2020327309
Dátum vzniku 26 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro - Trade
Šťastná 7
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 512 €
Zisk -19 220 €
Aktíva 54 558 €
Vlastný kapitál 32 525 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903431691
Mobile phone(s) +421903449591, 0903431691
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 24,653
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 24,653
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 23,724
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,906
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 66
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,184
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,559
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,304
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 25,221
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -19,220
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,255
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,244
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 8,869
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 150
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,378
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,341
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 3,512
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,597
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,835
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,750
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,943
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,480
C. Služby (účtová skupina 51) 3,589
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 418
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 9,208
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,097
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,151
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,431
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,307
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 830
M. Nákladové úroky (562) 509
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 321
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -829
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -18,260
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -19,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698900 DIČ: 2020327309 IČ DPH: SK2020327309
 • Sídlo: Pro - Trade, Šťastná 7, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MVDr. Marián Gajdoš Nerudova 11 Bratislava 2 821 04 03.11.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  TEMPUS PLUS, športovo-spoločenský klub 6 639 € (100%) Jašíkova 17 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.11.2006Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Marián Gajdoš Nerudova 11 Bratislava 2 821 04 Vznik funkcie: 03.11.2006
   16.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Strihovská Račianska 63 Bratislava 831 02
   27.04.2001Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   TEMPUS PLUS, športovo-spoločenský klub IČO: 30 809 444 Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Margita Strihovská Račianska 63 Bratislava 831 02
   26.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   01.03.1999Nové sidlo:
   Šťastná 7 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   28.02.1999Zrušené sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   Pro - Trade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Marián Gajdoš Jašíkova 17 Bratislava 821 03