Vytvoriť faktúru

MAVIS - SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAVIS - SLOVAKIA
IČO 35698942
DIČ 2020340762
IČ DPH SK2020340762
Dátum vzniku 26 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAVIS - SLOVAKIA
Leľa 96
94365
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 82 506 €
Zisk 201 €
Aktíva 13 895 €
Vlastný kapitál -1 604 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0367575276, 0367561417
Fax(es) 0367575276
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,111
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,111
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,111
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,774
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,715
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 50
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,203
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,885
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,403
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 786
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -12,348
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 201
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,288
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 12,930
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,082
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,585
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 5,783
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,358
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 82,506
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 61,968
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,526
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 80,479
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 44,081
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,983
C. Služby (účtová skupina 51) 24,966
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,176
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 25
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,218
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,027
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,464
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 299
XI. Kurzové zisky (663) 299
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,165
M. Nákladové úroky (562) 463
N. Kurzové straty (563) 122
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 580
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -866
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,161
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698942 DIČ: 2020340762 IČ DPH: SK2020340762
 • Sídlo: MAVIS - SLOVAKIA, Leľa 96, 94365, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2009Nové sidlo:
   96 Leľa 943 65
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Korba 96 Leľa 943 65
   Rozália Korbová 96 Leľa 943 65
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba 96 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 26.09.1996
   Rozália Korbová 96 Leľa 943 65 Vznik funkcie: 01.08.2006
   31.12.2008Zrušené sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Rozália Korbová Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.09.1996
   Rozália Korbová Prievozská 35/1313 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.08.2006
   26.08.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   marketingové služby
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   prenájom strojov, prístrojov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   Rozália Korbová Prievozská 35/1313 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 01.08.2006
   25.08.2006Zrušeny spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   17.04.2003Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.09.1996
   16.04.2003Zrušené sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, montáž, opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   revízie elektrických zariadení do 1000 V
   projektovanie elektrických zariadení
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   26.05.2000Noví spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Rozália Korbová Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   25.05.2000Zrušeny spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Viliam Kukliš Bodrocká 13 Bratislava 821 07
   Pavel Poláček Koľajná 27 Bratislava 831 06
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   MAVIS - SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 182 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   predaj a kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja
   sprostredkovateľská činnosť v obchodnom styku
   výroba, montáž, opravy elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy B s nebezpečenstvom výbuchu
   revízie elektrických zariadení do 1000 V
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   MAVIS Nový Bor s.r.o. IČO: 47 781 491 Akátová 762 Nový Bor 473 01 Česká republika
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Viliam Kukliš Bodrocká 13 Bratislava 821 07
   Pavel Poláček Koľajná 27 Bratislava 831 06
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Korba Prievozská 35 Bratislava 821 05
   Vladimír Tankovič Alstrova 233 Bratislava 831 06