Vytvoriť faktúru

VV DESIGN BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VV DESIGN BRATISLAVA
IČO 35698951
DIČ 2020348957
IČ DPH SK2020348957
Dátum vzniku 26 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VV DESIGN BRATISLAVA
Borínska 23
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 622 €
Zisk -507 €
Aktíva 52 146 €
Vlastný kapitál 10 083 €
Kontaktné informácie
Email vvdesign@internet.sk
Phone(s) +421264536881
Mobile phone(s) +421905760653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 60,333
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 60,163
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 52,213
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,213
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,213
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 134
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,816
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 170
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,333
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,857
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,584
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,584
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 141
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 141
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -507
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,309
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 321
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 321
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,988
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,892
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,892
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,109
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,517
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 321
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,167
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,167
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 72,621
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 72,622
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,314
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,308
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,816
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 37,525
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,049
D. Služby (účtová skupina 51) 19,039
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,817
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,984
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,790
4. Sociálne náklady (527, 528) 43
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 320
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 806
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,009
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 353
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -353
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 453
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -507
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698951 DIČ: 2020348957 IČ DPH: SK2020348957
 • Sídlo: VV DESIGN BRATISLAVA, Borínska 23, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava 26.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Pištek 6 639 € (100%) Studenohorská 2067/41 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.1999Noví spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava
   26.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava
   26.09.1996Nové obchodné meno:
   VV DESIGN BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Borínska 23 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát - spracovanie elektronických dát pre potreby tlače
   vydavateľská činnosť
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Pištek Studenohorská 2067/41 Bratislava