Vytvoriť faktúru

ARES MICHALOVCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARES MICHALOVCE
IČO 35698993
DIČ 2020251706
IČ DPH SK2020251706
Dátum vzniku 25 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARES MICHALOVCE
Hollého 60
07101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 202 236 €
Zisk 2 918 €
Aktíva 479 987 €
Vlastný kapitál 200 555 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 491,495
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 179,949
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 179,949
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,672
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 157,434
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 843
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 307,535
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 240,990
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,144
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,144
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,319
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 215,416
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 111
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 66,525
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,040
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,485
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,011
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,519
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 492
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 491,495
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,034
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,485
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,485
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 187,992
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 203,164
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,172
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,918
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 290,461
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,218
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,218
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 284,608
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,709
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,709
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,936
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 751
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,460
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 221,259
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 493
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 202,236
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 201,770
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 162,836
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 62,948
D. Služby (účtová skupina 51) 34,914
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,829
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,506
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,993
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,330
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,327
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,002
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,002
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,954
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,862
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,400
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 103,908
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 18
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,677
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 35,677
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 35,677
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,659
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,741
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 823
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 823
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,918
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35698993 DIČ: 2020251706 IČ DPH: SK2020251706
 • Sídlo: ARES MICHALOVCE, Hollého 60, 07101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Septembra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.03.2002Nové obchodné meno:
   ARES MICHALOVCE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hollého 60 Michalovce 071 01
   13.03.2002Zrušené obchodné meno:
   ARES BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 08
   21.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Hinďošová Kamenárska 3715/6 Michalovce
   Ing. Pavol Sentiváni 139 Oreské
   20.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Jonatová Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   10.04.2000Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 4 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Jonatová Ľubovnianska 5 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Hinďošová Kamennárska 3715/6 Michalovce
   Ing. Pavol Sentiváni 139 Oreské
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   12.03.1999Nové obchodné meno:
   ARES BRATISLAVA, spol. s r.o.
   11.03.1999Zrušené obchodné meno:
   Vydavateľstvo THB, spol. s r.o.
   14.04.1998Nové obchodné meno:
   Vydavateľstvo THB, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   13.04.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovensko - Rakúska spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   25.09.1996Nové obchodné meno:
   Slovensko - Rakúska spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 151 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   realitná agentúra - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   vydavateľská a tlačiarenská činnosť
   reklamné činnosti
   poradenstvo v odbore polygrafia
   fotografické služby
   výstavníctvo - organizovanie výstav
   Noví spoločníci:
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Horváth Údolná 1 Bratislava