Vytvoriť faktúru

MiViRa - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MiViRa
IČO 35699001
DIČ 2020826665
IČ DPH SK2020826665
Dátum vzniku 27 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MiViRa
Miletičova 48
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 200 €
Zisk 4 168 €
Aktíva 169 872 €
Vlastný kapitál 20 927 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252924082
Fax(es) 0252924082
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 63,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,523
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,523
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 9,523
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 53,860
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,804
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,576
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,576
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 29,473
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,755
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -10,944
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -10,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 419
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 63,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,605
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 6,706
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 6,706
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,428
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,507
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,079
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,168
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,197
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 458
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 458
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,243
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,935
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,935
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,562
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 928
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,359
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 459
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 496
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 496
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 47,200
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,200
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 350
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,850
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,964
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 272
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 912
D. Služby (účtová skupina 51) 35,542
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,238
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,618
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,236
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,474
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 68
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -68
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,168
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699001 DIČ: 2020826665 IČ DPH: SK2020826665
 • Sídlo: MiViRa, Miletičova 48, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivajlo Rasovský Miletičova 48 Bratislava 821 08 27.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ivajlo Rasovský 6 639 € (100%) Miletičova 48 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2012Nové obchodné meno:
   MiViRa s. r. o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 48 Bratislava - Ružinov 821 08
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   20.12.2012Zrušené obchodné meno:
   S - TRUCK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Brodská 4 Bratislava 841 04
   13.01.2010Noví spoločníci:
   Ivajlo Rasovský Miletičova 48 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ivajlo Rasovský Miletičova 48 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 27.09.1996
   12.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava
   29.07.2005Nové obchodné meno:
   S - TRUCK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brodská 4 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava 811 08
   28.07.2005Zrušené obchodné meno:
   I.D.C. Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ivaylo Vergilov Stoyanov Komplex Emil Markov 251/E/132 Sofia Bulharská republika
   27.09.1996Nové obchodné meno:
   I.D.C. Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru pre účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ivaylo Vergilov Stoyanov Komplex Emil Markov 251/E/132 Sofia Bulharská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivajlo Rasovský Dunajská 27 Bratislava