Vytvoriť faktúru

Premont Real - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Premont Real
IČO 35699035
DIČ 2020826676
IČ DPH SK2020826676
Dátum vzniku 27 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Premont Real
J. Krónera 4
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 040 €
Zisk 53 956 €
Aktíva 36 188 €
Vlastný kapitál -18 784 €
Kontaktné informácie
Email premontreal@premontreal.sk
Phone(s) 0948116668
Mobile phone(s) +421948116668, 0948116668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 631,122
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,122
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,122
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 625,000
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,977
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,815
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 506
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,697
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 667,099
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 660,171
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 625,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 497
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -25,921
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 53,956
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,928
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,928
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,745
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,183
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,040
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,040
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,582
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,542
C. Služby (účtová skupina 51) 2,621
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,167
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,918
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,112
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 28,458
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -7,163
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 27,030
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 27,029
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 572
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 572
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 26,458
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 54,916
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 53,956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699035 DIČ: 2020826676 IČ DPH: SK2020826676
 • Sídlo: Premont Real, J. Krónera 4, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Priatka Beniakova 5 Bratislava 841 05 20.11.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jarmila Priatková 6 639 € (100%) Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2012Nové sidlo:
   J. Krónera 4 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Priatka Beniakova 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 20.11.2012
   17.12.2012Zrušené sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   20.05.2003Noví spoločníci:
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   19.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   10.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   27.09.1996Nové obchodné meno:
   Premont Real, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické a organizačné poradenstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Katarína Blašková Heydukova 29 Bratislava 811 08 Skončenie funkcie: 16.12.2002
   Jarmila Priatková Beniakova 5 Bratislava 831 01