Vytvoriť faktúru

TAGA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAGA
IČO 35699116
DIČ 2020310974
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAGA
Pod Brezinou 6402/82
91101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 800 €
Zisk 3 742 €
Aktíva 22 618 €
Vlastný kapitál 5 391 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,415
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,415
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,053
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,053
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,504
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,858
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,454
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 404
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,415
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,133
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,153
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,150
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,401
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,376
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,777
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,742
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,282
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,227
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 17,204
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,055
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,055
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,800
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,800
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,800
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,800
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,800
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,797
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,742
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4255402.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015