Vytvoriť faktúru

SECURITON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECURITON
IČO 35699124
DIČ 2020327485
IČ DPH SK2020327485
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITON
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 70 456 €
Zisk 10 104 €
Aktíva 5 325 €
Vlastný kapitál -47 686 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248202916, +421248202917, +421248202919, +421248202928
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,021
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,903
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,903
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,903
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,118
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 102
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,016
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,021
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -37,583
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -54,327
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,033
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -59,360
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,604
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 592
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 592
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 50,012
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,796
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 70,457
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 70,456
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 70,456
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,266
D. Služby (účtová skupina 51) 59,148
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 80
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,308
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 126
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,064
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,104
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2015