Vytvoriť faktúru

ALIMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALIMA
IČO 35699159
DIČ 2020348968
IČ DPH SK2020348968
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALIMA
Mesačná 7
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 628 €
Zisk -41 646 €
Aktíva 69 931 €
Vlastný kapitál -283 905 €
Kontaktné informácie
Email info@alima.sk
Phone(s) 0903235144, 0905611986, 0903100800
Mobile phone(s) 0903235144, 0904806171, 0905611986, 0903100800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,647
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,647
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,395
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,621
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,545
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 55,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -325,552
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -291,209
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -41,646
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 380,595
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 239
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 380,356
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,667
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 952
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 371,777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,628
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,416
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,212
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 60,902
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 22,253
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 753
C. Služby (účtová skupina 51) 26,138
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,450
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -38,274
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -26,515
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,413
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,413
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,413
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -40,686
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -41,646
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699159 DIČ: 2020348968 IČ DPH: SK2020348968
 • Sídlo: ALIMA, Mesačná 7, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Karol Budiač Hany Meličkovej 29882/11 Bratislava 841 05 23.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Boris Majerčík 6 639 € (100%) Mesačná 7 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.09.2006Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   zemné práce
   železobetonárske práce
   lešenárske práce
   maliarske a natieračské práce
   montáž sadrokartónu
   15.01.2003Noví spoločníci:
   Boris Majerčík Mesačná 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Budiač Hany Meličkovej 29882/11 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 23.03.2000
   14.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   Boris Majerčík Mesačná 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   19.06.2000Nové sidlo:
   Mesačná 7 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   záložne
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   Boris Majerčík Mesačná 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Budiač Hamuliakovo 218 Hamuliakovo 900 43
   18.06.2000Zrušené sidlo:
   Zlatohorská 14 Bratislava 841 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   Ján Vavrík Studenohorská 69 Bratislava
   Pavol Vavrík Tupolevova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   21.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   20.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   JUDr. Viera Kukučková Zlatohorská 14 Bratislava
   07.11.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   30.09.1996Nové obchodné meno:
   ALIMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zlatohorská 14 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava
   JUDr. Viera Kukučková Zlatohorská 14 Bratislava
   Ján Vavrík Studenohorská 69 Bratislava
   Pavol Vavrík Tupolevova 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Alfonz Kukučka Zlatohorská 14 Bratislava