Vytvoriť faktúru

RAWAG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAWAG
IČO 35699167
DIČ 2020943221
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAWAG
Odborárska 52
83009
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 734 €
Zisk 2 093 €
Aktíva 805 €
Vlastný kapitál -6 333 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244371796
Mobile phone(s) +421903513624
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 619
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 619
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 601
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 619
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,185
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,185
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,904
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,904
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,093
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 606
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 606
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 224
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 224
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,934
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,734
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,934
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,462
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,217
D. Služby (účtová skupina 51) 973
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 272
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,272
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,744
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 179
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 179
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -179
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,093
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,093
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35699167 DIČ: 2020943221
 • Sídlo: RAWAG, Odborárska 52, 83009, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Wagner Cibická cesta 1075/6 Svätý Jur 900 21 30.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Wagner 6 639 € (100%) Cibická cesta 1075/6 Svätý Jur 900 21
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2009Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   08.03.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   24.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Rajdl Heyrovského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Rajdl Heyrovského 6 Bratislava
   29.01.1999Noví spoločníci:
   Vladimír Wagner Cibická cesta 1075/6 Svätý Jur 900 21
   Miroslav Rajdl Heyrovského 6 Bratislava
   28.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Rajdl Heyrovského 6 Bratislava
   Vladimír Wagner Osuského 7 Bratislava
   12.12.1997Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 830 09
   11.12.1997Zrušené sidlo:
   Osuského 7 Bratislava 851 03
   30.09.1996Nové obchodné meno:
   RAWAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osuského 7 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Miroslav Rajdl Heyrovského 6 Bratislava
   Vladimír Wagner Osuského 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Wagner Cibická cesta 1075/6 Svätý Jur 900 21
   Miroslav Rajdl Heyrovského 6 Bratislava