Vytvoriť faktúru

DOTATIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOTATIO
IČO 35699248
DIČ 2020356250
IČ DPH SK2020356250
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOTATIO
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -18 703 €
Vlastný kapitál 117 668 €
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,079,020
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,665
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 15,665
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 15,665
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,355
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,046,641
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 878,713
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 878,713
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 140,373
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,866
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 24,689
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,714
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,003
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 711
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,079,020
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 103,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 829
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 829
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 110,200
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 163,995
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,795
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 975,923
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 975,923
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 944,304
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 944,304
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) -99,734
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,110
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,243
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 332
D. Služby (účtová skupina 51) 332
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -332
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -332
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 63,348
XII. Kurzové zisky (663) 63,348
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81,423
O. Kurzové straty (563) 81,363
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,407
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,739
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,703
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 19.10.2015
 • IČO:35699248 DIČ: 2020356250 IČ DPH: SK2020356250
 • Sídlo: DOTATIO, Prievozská 14/A, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Septembra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Ján Vician Vyšehradská 11 Bratislava 851 06 30.09.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ondřej Koller 6 639 € (100%) Praha 155 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2010Nové sidlo:
   Prievozská 14/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondřej Koller Brdičkova 1913 Praha 155 00 Česká republika
   20.09.2005Nové obchodné meno:
   DOTATIO, s.r.o.
   23.07.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Vician Vyšehradská 11 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 30.09.1996
   30.09.1996Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ