Vytvoriť faktúru

Media Max - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Media Max
IČO 35699299
DIČ 2020945465
IČ DPH SK2020945465
Dátum vzniku 27 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Media Max
Hradská 50
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 107 399 €
Zisk 3 523 €
Aktíva 449 392 €
Vlastný kapitál 258 841 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.mediamax.sk
Phone(s) +421245246910
Mobile phone(s) +421911116626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 366,404
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 366,404
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,870
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 131,460
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 29,755
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 58,351
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,142
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 497,864
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 262,365
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 245,500
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 6,039
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,523
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 235,499
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 176
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 96,640
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 125,765
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 83,020
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,011
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,322
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,412
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,032
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,877
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 107,399
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 107,399
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 101,150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,715
C. Služby (účtová skupina 51) 65,292
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 8,088
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 230
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,823
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,249
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,392
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 6
X. Výnosové úroky (662) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,730
M. Nákladové úroky (562) 763
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 967
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,724
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,525
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,002
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015