Vytvoriť faktúru

Optimum - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Optimum
IČO 35699311
DIČ 2020311139
Dátum vzniku 30 Septembra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optimum
Na Štyridsiatku 7
81106
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -234 €
Aktíva 103 488 €
Vlastný kapitál -64 242 €
Kontaktné informácie
Email tad@tad.sk
Phone(s) 0252967062, 0254641417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,320
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 3,320
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,350
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 100,772
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 578
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 104,670
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64,476
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -71,545
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -234
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 169,146
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 169,146
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 168,667
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 479
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 936
C. Služby (účtová skupina 51) 936
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -936
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -936
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,250
X. Výnosové úroky (662) 1,250
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 68
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 68
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 1,182
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 246
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015