Vytvoriť faktúru

Hudobný klub METRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hudobný klub METRO
IČO 35699353
DIČ 2020311106
IČ DPH SK2020311106
Dátum vzniku 01 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hudobný klub METRO
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 704 €
Zisk -18 152 €
Aktíva 16 930 €
Vlastný kapitál 7 546 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,385
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,385
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 959
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 583
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 376
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,344
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,605
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,059
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,152
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,949
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,949
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 666
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 583
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,700
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,384
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,320
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,803
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,366
C. Služby (účtová skupina 51) 24,928
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 846
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 663
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -17,099
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -21,910
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,192
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,152
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015