Vytvoriť faktúru

Strojstall - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Strojstall
Stav Zrušená
IČO 35699621
DIČ 2020311172
Dátum vzniku 01 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Strojstall
Gorazdova 30
81104
Bratislava
Kontaktné informácie
Email strojstallsk@stonline.sk
Webová stránka http://www.stavebstroj.sk
Mobile phone(s) +421905933542
Fax(es) 0220772661
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 0
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 0
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 0
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 0
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 6
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 0
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Files
4257267.tif
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
 • IČO:35699621 DIČ: 2020311172
 • Sídlo: Strojstall, Gorazdova 30, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Októbra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.03.2016Zrušené obchodné meno:
   Strojstall spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gorazdova 30 Bratislava 811 04
   01.10.1996Nové obchodné meno:
   Strojstall spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gorazdova 30 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným