Vytvoriť faktúru

KONTO TEAM TS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONTO TEAM TS
IČO 35699680
DIČ 2020945487
IČ DPH SK2020945487
Dátum vzniku 02 Októbra 1996
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo KONTO TEAM TS
Šamorínska 32
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 001 €
Zisk -104 €
Aktíva 111 354 €
Vlastný kapitál 33 600 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245641311
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 36,892
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 631
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 631
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 631
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 36,145
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,970
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,888
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,888
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 82
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,175
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,486
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,689
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 36,892
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,458
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,230
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,230
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 35,434
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,434
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,474
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 18,001
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,001
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,001
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,365
D. Služby (účtová skupina 51) 6,837
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,528
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 8,636
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,164
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 84
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -84
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,552
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 7,696
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -104
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:35699680 DIČ: 2020945487 IČ DPH: SK2020945487
 • Sídlo: KONTO TEAM TS, Šamorínska 32, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Októbra 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Takatsová 0 € (0%) Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
  AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., 0 € (0%) Šamorínska 32 Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2009Noví spoločníci:
   komplementár AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 35 683 511 Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   komanditista Ing. Mária Takatsová Lipová 42 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., Šamorínska 32 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.10.1996
   10.12.2001Nové sidlo:
   Šamorínska 32 Bratislava 821 06
   02.10.1996Nové obchodné meno:
   KONTO TEAM TS, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť daňových poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári