Vytvoriť faktúru

J & A Gastro - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J & A Gastro
IČO 35699809
DIČ 2020927601
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J & A Gastro
Uralská 28
05801
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 826 €
Zisk -2 238 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,564
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,564
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,557
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 212
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,295
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,121
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,546
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,607
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,206
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,238
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 575
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 534
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 54
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 41
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 4,826
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,800
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,522
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,742
C. Služby (účtová skupina 51) 164
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,098
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 574
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 944
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,696
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 894
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -61
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,757
P. Daň z príjmov (591, 595) 481
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015