Vytvoriť faktúru

SAY YES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAY YES
Stav Zrušená
IČO 35699817
DIČ 2020340828
IČ DPH SK2020340828
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAY YES
Palackého 85/5
91101
Trenčín
Finančné informácie
Zisk -960 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,696
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,696
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 14,696
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,736
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,869
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -131
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -960
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -960
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
 • IČO:35699817 DIČ: 2020340828 IČ DPH: SK2020340828
 • Sídlo: SAY YES, Palackého 85/5, 91101, Trenčín
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.06.2016Zrušené obchodné meno:
   SAY YES, s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Palackého 85/5 Trenčín 911 01
   01.09.2015Nové sidlo:
   Palackého 85/5 Trenčín 911 01
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   SAY YES, s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným