Vytvoriť faktúru

HFH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HFH
IČO 35699833
DIČ 2020311084
IČ DPH SK2020311084
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HFH
Karpatská 8
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 279 364 €
Zisk 86 796 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254415322
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 122,438
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 122,438
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 590,787
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -2,857
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 587,507
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,137
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 713,225
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 570,814
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,659
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 475,720
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 86,796
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 142,411
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 142,411
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,591
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,960
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 61,142
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 19,718
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 279,364
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 278,437
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 927
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 165,967
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,631
C. Služby (účtová skupina 51) 106,752
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,713
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,970
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 24,488
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,413
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 113,397
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 167,054
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 727
M. Nákladové úroky (562) 12
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 715
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -727
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 112,670
P. Daň z príjmov (591, 595) 25,874
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 86,796
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016