Vytvoriť faktúru

REMKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMKA
Stav Zrušená
IČO 35699990
DIČ 2020340817
IČ DPH SK2020340817
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMKA
Agátova 32
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 509 €
Zisk -12 444 €
Kontaktné informácie
Email remka@remka.sk
Phone(s) 0253636271
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 172,598
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 61,292
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 182
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 111,124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 172,598
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,817
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -62,344
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,444
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 240,415
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 56,845
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 181,147
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 92,023
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,144
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,844
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,136
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,423
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 249,509
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 548
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 246,669
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,376
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 916
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 260,684
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 118,362
C. Služby (účtová skupina 51) 90,519
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 33,854
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 668
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,069
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 12,984
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,228
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,175
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 38,336
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 310
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 310
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -309
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,484
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,444
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
 • IČO:35699990 DIČ: 2020340817 IČ DPH: SK2020340817
 • Sídlo: REMKA, Agátova 32, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.02.2016Zrušené obchodné meno:
   REMKA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Agátova 32 Bratislava 841 02
   22.01.1999Nové sidlo:
   Agátova 32 Bratislava 841 02
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   REMKA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným