Vytvoriť faktúru

I.T.A. Telecom Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.T.A. Telecom Slovakia
IČO 35700050
DIČ 2020356261
IČ DPH SK2020356261
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.T.A. Telecom Slovakia
Nové záhrady I 13A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 588 538 €
Zisk 407 817 €
Kontaktné informácie
Email info@ita-telecom.sk
Phone(s) 0243426287, 0243424553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,441,649
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,699
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 68,699
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 162
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 68,537
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,361,269
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,526
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,809
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 19,717
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 950,705
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 929,903
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 929,903
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 3,581
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 185
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,036
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 380,038
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,382
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 366,656
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,681
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 28
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,652
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,441,649
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,095
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 41,493
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 41,493
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,149
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,149
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 682,636
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 682,636
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 407,817
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 305,324
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,879
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,768
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,111
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 277,437
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 96,220
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 96,220
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,287
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,181
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,575
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 154,174
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,008
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,181
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 230
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,608,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,588,538
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,644
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,599,331
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -41,072
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,196
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,439
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,063,385
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,760
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 318,021
D. Služby (účtová skupina 51) 1,238,260
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 422,056
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 300,988
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 105,143
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,925
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,418
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,130
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,130
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,740
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 525,153
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,003,862
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,242
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,170
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,170
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,344
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,336
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 525,051
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 117,234
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 119,367
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,133
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 407,817
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700050 DIČ: 2020356261 IČ DPH: SK2020356261
 • Sídlo: I.T.A. Telecom Slovakia, Nové záhrady I 13A, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme 33 194 € (80%) Paríž 750 17 Francúzska republika
  Eric Marcel Jean Vattier 8 299 € (20%) Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   01.12.2009Noví spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Astrová 2A Bratislava 821 01
   30.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Chemin Des Gites Saint Pierre De Trivisy 813 30 Francúzska republika
   01.11.2008Nové sidlo:
   Nové záhrady I 13A Bratislava 821 05
   31.10.2008Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 821 04
   29.05.2008Noví spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Place Tristan Bernard 5 Paríž 750 17 Francúzska republika
   28.05.2008Zrušeny spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 92 508 Francúzska republika
   14.12.2006Noví spoločníci:
   Eric Marcel Jean Vattier Chemin Des Gites Saint Pierre De Trivisy 813 30 Francúzska republika
   15.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Sylvestre Marie Patrick Blavet Quai Louis Blériot 48 Paríž 750 16 Francúzska republika Vznik funkcie: 20.09.2006
   14.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Francois Jacques Destrez bis Grande Rue 78 Sévres 923 10 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.05.2005
   24.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Eric Francois Jacques Destrez bis Grande Rue 78 Sévres 923 10 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.05.2005
   23.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Marie Joseph Billette de Villemeur Domaine Saint Francois d´ Assises 9 Les Huppes La Celle Saint Cloud 781 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   04.05.2005Noví spoločníci:
   GROUPE CBV INGENIERIE société anonyme Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 92 508 Francúzska republika
   03.05.2005Zrušeny spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   04.10.2004Zrušeny predmety činnosti:
   dopravné stavby
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   27.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Christian Marie Joseph Billette de Villemeur Domaine Saint Francois d´ Assises 9 Les Huppes La Celle Saint Cloud 781 70 Francúzska republika Vznik funkcie: 22.10.2002
   26.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Marcel Jean Vattier Rue Edouard Petit 10 Cantelou 763 80 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Komárnická 119/46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.10.2002
   09.08.2001Nové obchodné meno:
   I.T.A. Telecom Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   08.08.2001Zrušené obchodné meno:
   International Technical Assistance Telecom Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Zrušeny predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   04.08.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie, montážne a servisné práce na telekomunikačných zariadeniach vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete /ďalej JTS/
   03.08.1999Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   20.01.1999Nový štatutárny orgán:
   Eric Marcel Jean Vattier Rue Edouard Petit 10 Cantelou 763 80 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Komárnická 119/46 Bratislava Skončenie funkcie: 22.10.2002
   19.01.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrick Edrard Penaud B des minimes 9 Toulouse 312 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava 841 02
   01.12.1998Noví spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   18.11.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   19.08.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby
   statické výpočty nosných konštrukcií
   22.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Patrick Edrard Penaud B des minimes 9 Toulouse 312 00 Francúzska republika dlhodobý pobyt na území SR : Chrobákova 2663/39 Bratislava 841 02
   21.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   František Regásek Chrobákova 39 Bratislava 841 02
   11.03.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie činnosti stavbyvedúceho
   pozemné stavby
   inžinierska činnosť, okrem činnosti stavebného dozoru
   dopravné stavby
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie dopravných stavieb
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   International Technical Assistance Telecom Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ITA société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 08 Francúzska republika
   ITA TELECOM société anonyme, Henri Becquerel 8 Rueil Malmaison 925 00 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Regásek Chrobákova 39 Bratislava 841 02