Vytvoriť faktúru

AGREAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGREAL
IČO 35700068
DIČ 2020331830
IČ DPH SK2020331830
Dátum vzniku 07 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGREAL
Radvanská 23A
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 879 €
Zisk -42 621 €
Aktíva 249 258 €
Vlastný kapitál -949 898 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905531200, 0254415445
Mobile phone(s) 0905531200
Fax(es) 0254412646
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 233,836
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,581
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,581
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,980
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,601
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 217,972
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 214,375
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 214,375
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,138
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 357
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 357
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,185
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,596
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 459
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 257
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 202
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 283
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 233,836
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -992,519
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -956,537
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -956,537
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,621
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,226,242
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 913,804
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 913,756
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 48
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 498
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 498
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 310,061
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,086
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,086
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 304,915
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,089
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 453
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,518
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,879
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 113
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 22,967
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,879
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 22,917
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,887
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,025
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,820
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,883
D. Služby (účtová skupina 51) 539
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,142
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,251
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,016
4. Sociálne náklady (527, 528) 875
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 618
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,254
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,254
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,532
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,852
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -39,941
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -568
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,720
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 974
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 974
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 746
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,720
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,661
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700068 DIČ: 2020331830 IČ DPH: SK2020331830
 • Sídlo: AGREAL, Radvanská 23A, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04 07.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Frištacký 6 639 € (100%) Hlboká 3 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2012Nové sidlo:
   Radvanská 23A Bratislava 811 03
   18.07.2012Zrušené sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   01.03.2011Nové sidlo:
   Radvanská 23 Bratislava 811 03
   28.02.2011Zrušené sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   08.10.2005Nové sidlo:
   Radvanská 25 Bratislava 811 03
   07.10.2005Zrušené sidlo:
   Hlboká 3 Bratislava 811 04
   20.01.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 07.05.1997
   19.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   20.11.1998Nové predmety činnosti:
   záhradnícke služby - výroba a predaj rolovaných trávnikov
   Noví spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   25.09.1997Nové sidlo:
   Hlboká 3 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Frištacký Hlboká 3 Bratislava 811 04
   24.09.1997Zrušené sidlo:
   Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AGREAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Viola Fricová Lotyšská 48 Bratislava 821 06