Vytvoriť faktúru

KUPOLA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUPOLA
IČO 35700092
DIČ 2020861920
Dátum vzniku 04 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KUPOLA
Lazaretská 17
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 673 €
Zisk 1 593 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,682
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,682
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,490
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,490
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 385
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 385
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 385
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,891
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,916
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,682
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 451
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 451
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,593
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,000
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 520
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 520
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,673
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 352
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,321
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 600
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 600
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,073
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,073
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,593
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4237829.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700092 DIČ: 2020861920
 • Sídlo: KUPOLA, Lazaretská 17, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dorota Kubínová Lazaretská 17 Bratislava 811 08 04.10.1996
  Monika Žirková Záhrebská 13 Bratislava 811 05 30.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Monika Žirková 3 319 € (50%) Záhrebská 13 Bratislava 811 05
  Bibiana Wallnerová 3 319 € (50%) Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.07.2006Noví spoločníci:
   Bibiana Wallnerová Lazaretská 17 Bratislava 811 08
   21.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dorota Kubínová Lazaretská 17 Bratislava
   03.08.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Monika Žirková Záhrebská 13 Bratislava 811 05
   Ing. Dorota Kubínová Lazaretská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dorota Kubínová Lazaretská 17 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 04.10.1996
   Monika Žirková Záhrebská 13 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.04.1997
   02.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dorota Kubínová Krásnohorská 20 Bratislava
   JUDr. Margita Polaczyková Smolnícka 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dorota Kubínová Krásnohorská 20 Bratislava
   Monika Šálková Olbrachta 976 Trstená
   26.09.1997Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   ukladanie písomností nearchívnej povahy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Kubínová Krásnohorská 20 Bratislava
   Monika Šálková Olbrachta 976 Trstená
   25.09.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dorota Kubínová Krásnohorská 20 Bratislava
   JUDr. Margita Polaczyková Smolnícka 8 Bratislava
   04.10.1996Nové obchodné meno:
   KUPOLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 17 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť - zhotovovanie a predaj reklamných návrhov
   tlmočníctvo a prekladanie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   spostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Dorota Kubínová Krásnohorská 20 Bratislava
   JUDr. Margita Polaczyková Smolnícka 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dorota Kubínová Krásnohorská 20 Bratislava
   JUDr. Margita Polaczyková Smolnícka 8 Bratislava