Vytvoriť faktúru

EUROSPORTS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROSPORTS
IČO 35700106
DIČ 2020348979
IČ DPH SK2020348979
Dátum vzniku 07 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROSPORTS
Panónska cesta 16
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 130 718 €
Zisk 41 085 €
Aktíva 951 082 €
Vlastný kapitál 386 827 €
Kontaktné informácie
Email info@eurosports.sk
Phone(s) 0263532361
Fax(es) 0263532372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,124,882
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 65,217
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 65,217
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 65,217
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,042,355
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 706,275
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 132
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 706,143
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 323,607
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 323,607
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323,607
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,473
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,473
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,310
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,158
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 9,152
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,124,882
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 428,017
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,679
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,679
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 368,614
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 368,614
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,085
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 696,865
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 350,344
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 347,079
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 628
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,637
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 50,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 208,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 179,422
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 179,422
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,285
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,459
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,766
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 221
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,814
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,814
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 85,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,105,251
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,130,718
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,047,020
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 54,665
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,467
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,566
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,062,158
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 680,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,339
D. Služby (účtová skupina 51) 223,033
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 99,436
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 69,966
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,392
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,631
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,581
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,581
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,126
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,189
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 68,560
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 171,238
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,161
XII. Kurzové zisky (663) 2,157
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,227
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,191
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,191
O. Kurzové straty (563) 7,566
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,066
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 49,494
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,409
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,409
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 41,085
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700106 DIČ: 2020348979 IČ DPH: SK2020348979
 • Sídlo: EUROSPORTS, Panónska cesta 16, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 07.04.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Renáta Kališová 1 992 € (30%) Mozartova 16 Bratislava 811 06
  Rastislav Antal 4 647 € (70%) Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.01.2013Nové sidlo:
   Panónska cesta 16 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.01.2013Zrušené sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.01.2010Nové obchodné meno:
   EUROSPORTS s.r.o.
   19.01.2010Zrušené obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   23.12.2008Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 07.04.2008
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   19.07.2007Noví spoločníci:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Antal Svetlá 6834/12 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 15.06.2007
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 15.06.2007
   18.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   20.06.2003Nové sidlo:
   Kopčianska 16 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Renata Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 06
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   19.06.2003Zrušené sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   18.04.2001Noví spoločníci:
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   17.04.2001Zrušeny predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   06.07.2000Nové obchodné meno:
   EUROHOCKEY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Kališová Mozartova 16 Bratislava 811 02
   Juraj Prítrský Ševčenkova 3 Bratislava 851 01
   05.07.2000Zrušené obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   zemné a výkopové práce
   búracie práce
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   AP INVEST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Peter Gaži Ožvoldíkova 12 Bratislava
   Alexander Máteffy Gallayova 27 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Gaži Ožvoldíkova 10 Bratislava 841 02
   Alexander Máteffy Bošániho 17 Bratislava 841 01