Vytvoriť faktúru

MARTINÁK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARTINÁK
IČO 35700181
DIČ 2020327452
IČ DPH SK2020327452
Dátum vzniku 07 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTINÁK
Ružinovská 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 577 954 €
Zisk 12 703 €
Aktíva 4 663 695 €
Vlastný kapitál 4 380 265 €
Kontaktné informácie
Email info@martinak.sk
Phone(s) 0248207010
Fax(es) 0248207040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,913,386
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 839,011
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 777,768
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 158,979
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 55,653
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,143
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 490,993
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 61,243
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 61,243
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,074,375
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,914,366
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,743,883
3. Výrobky (123) - /194/ 170,483
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98,590
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,076
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 69,514
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,419
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,120
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,913,386
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,230,824
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,209,654
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,289,798
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -80,144
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,703
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 523,651
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,487
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14,487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 369,164
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 299,880
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 299,880
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,556
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,777
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,338
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 57,613
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 158,911
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 158,911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 640,146
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 577,954
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 639,982
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 165
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -68,606
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,413
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 545,362
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,935
D. Služby (účtová skupina 51) 358,153
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 89,814
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 66,167
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,252
4. Sociálne náklady (527, 528) 395
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,935
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 70,525
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 70,525
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,592
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 191,453
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 108
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 108
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 108
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,627
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,007
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,007
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,620
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,519
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,370
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700181 DIČ: 2020327452 IČ DPH: SK2020327452
 • Sídlo: MARTINÁK, Ružinovská 5, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Martinák Ružinovská 7 Bratislava 821 01 02.02.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Martinák 5 311 € (80%) Ružinovská 7 Bratislava 821 01
  Mária Martináková 1 328 € (20%) Ružinovská 7 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Martináková Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   02.02.2007Noví spoločníci:
   Mária Martináková Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   Ing. Vladimír Martinák Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Martinák Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   Mária Martináková Ružinovská 7 Bratislava 821 01
   01.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   01.12.2003Nové sidlo:
   Ružinovská 5 Bratislava 821 01
   30.11.2003Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   27.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   26.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   07.10.1996Nové obchodné meno:
   MARTINÁK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj nehnuteľností - sprostredkovanie
   obstarávateľské služby
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   poradenská činnosť v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   prenájom strojov a zariadení
   prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami (obstarávateľská činnosť)
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Martinák Bzovícka 10 Bratislava
   Mária Martináková Bzovícka 10 Bratislava