Vytvoriť faktúru

Bio - Consult Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bio - Consult Slovakia
IČO 35700220
DIČ 2020340850
IČ DPH SK2020340850
Dátum vzniku 08 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio - Consult Slovakia
Betliarska 3809/22
85107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 130 850 €
Zisk -33 624 €
Aktíva 324 821 €
Vlastný kapitál 112 874 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250221336, 0220661336
Fax(es) 0220661336
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 245,065
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 244,397
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,920
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,920
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,336
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,717
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,717
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,477
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 142
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 201,141
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 311
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 200,830
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 668
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 23
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 245,065
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -22,398
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,922
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,922
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,624
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,463
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 173
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 173
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 266,465
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,714
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,714
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 260,733
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,458
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 938
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,622
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 825
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 130,873
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 130,850
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 129,914
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 936
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 163,181
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 111,330
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,444
D. Služby (účtová skupina 51) 15,266
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,716
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,985
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,738
4. Sociálne náklady (527, 528) 993
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 483
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 585
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -32,331
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -190
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 177
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 154
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 506
O. Kurzové straty (563) 146
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 360
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -329
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,660
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,624
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700220 DIČ: 2020340850 IČ DPH: SK2020340850
 • Sídlo: Bio - Consult Slovakia, Betliarska 3809/22, 85107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika 19.05.2011
  Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika 19.05.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Veronika Dodalová 4 980 € (75%) Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
  Daniel Dodal 1 660 € (25%) Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2015Nové sidlo:
   Betliarska 3809/22 Bratislava-Petržalka 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.2015Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 2 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.05.2011Noví spoločníci:
   Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika
   Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Veronika Dodalová Božejovická 141/5 Praha - Libuš 142 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2011
   Daniel Dodal Malostranské náměstí 4/27 Praha 118 00 Česká republika Vznik funkcie: 19.05.2011
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Dodal Parížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   15.02.2008Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 2 821 08
   14.02.2008Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   08.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Peter Dodal Parížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   07.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.1996
   14.05.2004Noví spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.10.1996
   13.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika Vznik funkcie: 27.06.2003
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   22.09.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   21.09.1997Zrušené sidlo:
   Vlárska 3 Bratislava 831 01
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   Bio - Consult Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlárska 3 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Dodal Pařížská 28 Praha 1 110 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Helbichová Jamnického 18 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 27.06.2003