Vytvoriť faktúru

AUTO-CLEAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO-CLEAN
IČO 35700319
DIČ 2020861975
IČ DPH SK2020861975
Dátum vzniku 09 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO-CLEAN
Trenčianska 56/C
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 313 969 €
Zisk 32 €
Aktíva 138 642 €
Vlastný kapitál 81 694 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 113,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,880
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,880
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,880
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 106,000
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,872
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,800
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,440
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,632
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 20,741
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,741
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,741
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,387
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 209
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 209
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 113,089
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 75,000
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 75,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 56
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,362
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 584
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 584
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,745
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,762
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,762
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 852
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 507
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,562
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 62
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 299,334
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 313,969
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 133,747
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 149,346
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,876
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 311,701
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 125,769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 80,193
D. Služby (účtová skupina 51) 82,540
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,683
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,286
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,323
4. Sociálne náklady (527, 528) 74
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 483
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,984
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,984
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,268
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,341
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 468
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 468
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 873
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,276
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 992
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700319 DIČ: 2020861975 IČ DPH: SK2020861975
 • Sídlo: AUTO-CLEAN, Trenčianska 56/C, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05 15.06.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Attila Görcs 6 639 € (100%) Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2014Nové sidlo:
   Trenčianska 56/C Bratislava 821 09
   06.11.2014Zrušené sidlo:
   Gessayova 2473/23 Bratislava 851 03
   09.02.2012Nové predmety činnosti:
   diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel,
   09.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   finančný leasing
   08.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   leasing výrobných a nevýrobných zariadení spojený s financovaním
   13.11.2010Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   17.04.2009Nové predmety činnosti:
   čistiace a upratovacie služby
   oprava kožených a kožušinových výrobkov
   Noví spoločníci:
   Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Attila Görcs Lehotského 6/3038 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 15.06.2004
   16.04.2009Zrušeny spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   23.12.2008Nové sidlo:
   Gessayova 2473/23 Bratislava 851 03
   22.12.2008Zrušené sidlo:
   Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   26.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Dušan Lansky Riazanská 3159/87 Bratislava 831 03
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Dáša Poláčková Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Dušan Lansky Riazanská 3159/87 Bratislava 831 03
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   LAND industries - Slovakia, spol. s r.o. Mánesovo námestie 1 Bratislava 851 01
   06.11.2004Nové predmety činnosti:
   čistenie exteriérov a interiérov motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Dáša Poláčková Poľnohospodárska 24 Bratislava 821 07
   05.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   24.06.2004Nové obchodné meno:
   AUTO-CLEAN, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   LAND industries - Slovakia, spol. s r.o. Mánesovo námestie 1 Bratislava 851 01
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Attila Görcs Rozvodná 7 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.06.2004
   23.06.2004Zrušené obchodné meno:
   SAFSPOL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   09.10.1996Nové obchodné meno:
   SAFSPOL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slávičie údolie 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s:
   palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   medziproduktami rôznych druhov (chemikálie, hnojivá, plasty)
   drevom, stavebným materialom a chemickými výrobkami
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   skladovanie
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   reklamná činnosť
   leasing výrobných a nevýrobných zariadení spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Mgr. Danka Fresserová Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Martin Antal Líščie Nivy 8 Bratislava
   Mgr. Peter Fresser Ambroseho 12 Bratislava 851 02
   Jaroslav Sýkora Ambroseho 19 Bratislava 851 02