Vytvoriť faktúru

FINNUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FINNUM
IČO 35700335
DIČ 2020356327
IČ DPH SK2020356327
Dátum vzniku 08 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FINNUM
Kapicova 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 107 €
Zisk -44 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911463959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,719
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,988
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,988
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 676
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 676
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,055
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,100
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 974
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 974
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,695
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,264
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 698
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 698
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,639
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,740
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -101
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,043
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 59
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 59
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,329
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,531
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,531
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,349
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 604
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,210
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 655
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 655
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 388
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 388
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,107
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,107
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,107
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,059
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,900
D. Služby (účtová skupina 51) 42,285
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,859
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,304
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,526
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,029
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 734
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 734
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 95
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,922
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 65
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,699
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,699
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,634
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 414
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 458
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 458
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700335 DIČ: 2020356327 IČ DPH: SK2020356327
 • Sídlo: FINNUM, Kapicova 1, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 08.10.1996
  Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01 08.10.1996
  Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01 08.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr.Ing. Vladimír Ludvík 2 324 € (33.3%) Repašského 6/10 Bratislava 841 02
  Ing. Jana Jančová 2 324 € (33.3%) Kapicova 1 Bratislava 851 01
  Ing. Eva Ormandyová 2 324 € (33.3%) Rumančekova 38 Bratislava 821 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 08.10.1996
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 08.10.1996
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 08.10.1996
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   17.07.1998Noví spoločníci:
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   08.10.1996Nové obchodné meno:
   FINNUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Jančová Kapicova 1 Bratislava 851 01
   JUDr.Ing. Vladimír Ludvík Repašského 6/10 Bratislava 841 02
   Ing. Eva Ormandyová Rumančekova 38 Bratislava 821 01