Vytvoriť faktúru

Deloitte Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Deloitte Slovakia
IČO 35700416
DIČ 2020340861
Dátum vzniku 10 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Deloitte Slovakia
Digital Park II, Einsteinova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -612 €
Aktíva 15 987 €
Vlastný kapitál 10 077 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258249111, 04212582491
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,197
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,517
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,517
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,517
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 680
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 680
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,197
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,807
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,116
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,116
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -612
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,390
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,910
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,910
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Income and expenses 2014
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 132
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 132
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -132
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -612
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2016