Vytvoriť faktúru

Gyn sante - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gyn sante
IČO 35700424
DIČ 2020862008
Dátum vzniku 10 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gyn sante
Limbová 5
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 117 925 €
Zisk 47 292 €
Aktíva 71 135 €
Vlastný kapitál 57 378 €
Kontaktné informácie
Email gynsante@gynsante.sk
Webová stránka http://www.gynsante.sk
Phone(s) +421254435218
Mobile phone(s) +421905452584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 119,835
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,310
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,310
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,096
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 36,214
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,433
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,190
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,190
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,190
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,507
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,507
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,507
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,736
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,630
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,106
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 92
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 119,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,704
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,806
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,806
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,292
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,131
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 231
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 231
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,900
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 50,768
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 807
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 531
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,761
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 117,916
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 117,925
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 117,916
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 57,099
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,788
D. Služby (účtová skupina 51) 20,205
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,909
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,934
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,910
4. Sociálne náklady (527, 528) 65
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 86
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,375
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,375
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 736
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 60,826
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90,923
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 44
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 60,785
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,493
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,493
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700424 DIČ: 2020862008
 • Sídlo: Gyn sante, Limbová 5, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 05.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Martin Gažo 13 278 € (100%) Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.05.2010Nové obchodné meno:
   Gyn sante s.r.o.
   13.05.2010Zrušené obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   30.01.2010Nové sidlo:
   Limbová 5 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Gažová Karadžičova 39 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 05.01.2010
   29.01.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   31.12.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Martin Gažo Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   30.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   15.09.2006Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Danica Slosáriková Štefanovičova 7028/7 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 01.09.2006
   14.09.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   12.07.2005Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2399/22 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   11.07.2005Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   30.03.2005Nové sidlo:
   Mierová 64 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Neština D. Jurkoviča 2419 Topoľčany 955 03 Vznik funkcie: 01.03.2005
   29.03.2005Zrušené sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   21.09.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo
   12.12.2003Nové sidlo:
   Syslia 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding, a. s. IČO: 30 777 194 Syslia 27 Bratislava 821 05
   Prof. MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   11.12.2003Zrušené sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   14.12.1998Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   25.04.1997Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Anna Boháčiková Svetlá 7 Bratislava 811 02
   24.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   10.10.1996Nové obchodné meno:
   MEDI DWN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie zdravotníckych a liečebných služieb
   operatívny a finančný leasing priemyselného tovaru
   prenájom nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   D.W.N. holding akciová spoločnosť, IČO: 30 777 194 Pražská 9 Bratislava 811 04
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Ján Štencl Novosvetská 25 Bratislava 811 06