Vytvoriť faktúru

BEZ-AIR Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BEZ-AIR Slovakia
IČO 35700491
DIČ 2020340883
IČ DPH SK2020340883
Dátum vzniku 11 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BEZ-AIR Slovakia
Hattalova 22
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 377 275 €
Zisk 636 €
Aktíva 129 901 €
Vlastný kapitál 8 758 €
Kontaktné informácie
Email info@bez-air.sk
Phone(s) 0244450156, 0244450157, 0244453703, 0244458279, 0249111211, 0249111260, 0905468753
Mobile phone(s) 0905468753
Fax(es) 0249111209
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 133,839
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,044
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,753
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,735
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 291
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 291
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,644
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,614
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,476
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -862
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 32,910
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 32,910
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,910
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,408
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,378
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,030
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,712
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,977
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 38,735
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,151
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,151
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 133,839
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 49,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,369
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,369
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 31,811
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 730
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 730
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,258
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,323
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -65
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 636
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,035
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,481
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,326
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 13,155
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,554
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,173
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,173
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -280
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,197
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,002
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -1,538
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 28,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 377,276
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 377,275
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 363,451
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,824
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 375,922
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,069
D. Služby (účtová skupina 51) 70,052
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 246,817
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 192,731
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 49,151
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,935
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 918
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 23,066
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 23,066
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,353
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 258,330
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 238
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -237
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,116
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700491 DIČ: 2020340883 IČ DPH: SK2020340883
 • Sídlo: BEZ-AIR Slovakia, Hattalova 22, 83101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52 11.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ladislav Ležanský 3 751 € (50.9%) Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52
  Tomáš Klusáček 3 618 € (49.1%) Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 11.10.1996
   17.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 11.10.1996
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 11.10.1996
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   31.12.1997Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Roľnícka 9200/358 Bratislava 831 52
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   30.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   Petr Bezděk Na Volánové 17 Praha 6 Česká republika
   Monika Bezděková Na Volánové 17 Praha 6 Praha 1
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ján Rozlivka Dukelská 309 Milovice Česká republika
   11.10.1996Nové obchodné meno:
   BEZ-AIR Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 22 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   baliace činnosti
   Noví spoločníci:
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05
   Petr Bezděk Na Volánové 17 Praha 6 Česká republika
   Monika Bezděková Na Volánové 17 Praha 6 Praha 1
   Tomáš Klusáček Hybešova 11/550 Praha 8 186 00 Česká republika
   Ján Rozlivka Dukelská 309 Milovice Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ladislav Ležanský Pekná cesta 21 Bratislava 831 05