Vytvoriť faktúru

Nexin Technology - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Nexin Technology
IČO 35700637
DIČ 2020349001
IČ DPH SK2020349001
Dátum vzniku 14 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Nexin Technology
Homolova 17
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 586 €
Zisk -2 878 €
Aktíva 12 976 €
Vlastný kapitál 9 183 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253417578, 0264461080
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,986
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 147
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,839
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,986
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,304
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,650
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,650
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 571
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,961
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,878
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,682
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 205
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 4,477
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 677
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 689
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,230
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,586
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,586
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 14,441
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,494
C. Služby (účtová skupina 51) 1,445
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,210
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,855
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,647
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 64
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -63
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,918
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,878
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700637 DIČ: 2020349001 IČ DPH: SK2020349001
 • Sídlo: Nexin Technology, Homolova 17, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Daniel Rajniak Alžbetin Dvor 172 Miloslavov 900 42 14.10.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Daniel Rajniak 6 650 € (100%) Alžbetin Dvor 172 Miloslavov 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.09.2011Nové sidlo:
   Homolova 17 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Rajniak Alžbetin Dvor 172 Miloslavov 900 42
   27.09.2011Zrušené sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Alžbetin Dvor 172 Miloslavov 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   24.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   25.11.2006Nové sidlo:
   Páričkova 24 Bratislava 821 08
   24.11.2006Zrušené sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 821 09
   08.07.2005Noví spoločníci:
   Ing. Daniel Rajniak Alžbetin Dvor 172 Miloslavov 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Rajniak Alžbetin Dvor 172 Miloslavov 900 42 Vznik funkcie: 14.10.1996
   07.07.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   14.05.2004Nové sidlo:
   Plynárenská 3 Bratislava 821 09
   13.05.2004Zrušené sidlo:
   Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   06.12.2002Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   05.12.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   14.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   13.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany 921 01
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany 921 01
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   14.10.1996Nové obchodné meno:
   Nexin Technology s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská a lektorská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany 921 01
   Roman Rajniak Šancova 39 Bratislava 831 04
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Hornák , CSc. Červeňova 5 Bratislava 811 03
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany 921 01
   Ing. Daniel Rajniak Jána Smreka 22 Bratislava 841 07