Vytvoriť faktúru

DuoComp - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DuoComp
IČO 35700670
DIČ 2020844496
IČ DPH SK2020844496
Dátum vzniku 14 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DuoComp
Znievska 18
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 120 €
Zisk -7 683 €
Aktíva 24 776 €
Vlastný kapitál -4 835 €
Kontaktné informácie
Email duocompf@mail.t-com.sk
Phone(s) 0263830424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,535
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,995
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,995
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,995
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,006
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,092
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,092
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 914
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 331
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 583
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 534
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 534
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,535
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,518
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -12,138
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,218
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,683
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,053
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,969
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 316
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,653
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,821
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,488
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,258
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,120
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,120
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,090
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,030
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,138
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,222
D. Služby (účtová skupina 51) 1,855
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,639
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,639
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,145
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,018
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,987
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 705
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 307
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 307
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 398
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -705
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,723
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,683
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700670 DIČ: 2020844496 IČ DPH: SK2020844496
 • Sídlo: DuoComp, Znievska 18, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 14.10.1996
  Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 16.08.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michaela Kurjanová 6 639 € (100%) Znievska 18 Bratislava 851 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2009Nové obchodné meno:
   DuoComp, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Znievska 18 Bratislava 851 06
   20.05.2009Zrušené obchodné meno:
   DuoComp, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   21.10.2006Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 14.10.1996
   Michaela Kurjanová Znievska 18 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 16.08.2006
   20.10.2006Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   17.11.1998Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   16.11.1998Zrušené sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   14.10.1996Nové obchodné meno:
   DuoComp, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   Noví spoločníci:
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Katriak Karadžičova 23 Bratislava
   Marcela Kurjanová Znievska 18 Bratislava