Vytvoriť faktúru

KNO SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KNO SLOVENSKO
IČO 35700777
DIČ 2020311293
IČ DPH SK2020311293
Dátum vzniku 09 Októbra 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KNO SLOVENSKO
Leškova 3/A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 237 505 €
Zisk -12 331 €
Aktíva 65 324 €
Vlastný kapitál 11 555 €
Kontaktné informácie
Email kno@kno.sk
Webová stránka http://www.kno.sk
Phone(s) +421254432303, +421254410148, +421254432454, +421254432880, +421254432992
Fax(es) 0254410148
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,992
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,992
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,992
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,276
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,531
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 363
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 101,351
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,268
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 107,293
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 112,652
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,331
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 18,975
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 901
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,792
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,523
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,109
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,961
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 199
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,282
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 237,505
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 237,480
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 248,232
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,472
C. Služby (účtová skupina 51) 157,434
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 79,709
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 162
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,455
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -10,727
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 70,574
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 666
X. Výnosové úroky (662) 8
XI. Kurzové zisky (663) 658
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,309
N. Kurzové straty (563) 27
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,282
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -643
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,370
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35700777 DIČ: 2020311293 IČ DPH: SK2020311293
 • Sídlo: KNO SLOVENSKO, Leškova 3/A, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Októbra 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01 16.07.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Anna Čermáková 1 328 € (20%) Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01
  Steven John Kelly 2 656 € (40%) Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
  Margaret Mary Novak 2 656 € (40%) Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2013Nové sidlo:
   Leškova 3/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.2013Zrušené sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.04.2008Noví spoločníci:
   Steven John Kelly Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
   Margaret Mary Novak Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Steven John Kelly Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 USA Vznik funkcie: 20.04.2008
   Margaret Mary Novak Partridge Trail 7 Shippensburg 172 57 USA Vznik funkcie: 20.04.2008
   29.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   28.03.2006Nové sidlo:
   Tolstého 7 Bratislava 811 06
   27.03.2006Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   15.10.2005Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Námestie Sv.Františka 16 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   14.10.2005Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   29.01.2005Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 16.07.1997
   28.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   27.10.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko - organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   reklamná činnosť
   organizovanie kurzov a školení
   25.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   11.05.1999Nové sidlo:
   Trnavská cesta 5 Bratislava 831 04
   10.05.1999Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Zrušené sidlo:
   Rudnayovo nám. 1 Bratislava 811 01
   09.05.1999Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   06.11.1997Noví spoločníci:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Anna Čermáková Kpt. Rašu 19 Bratislava 841 01
   05.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava
   09.10.1996Nové obchodné meno:
   KNO SLOVENSKO s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rudnayovo nám. 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov
   administratívne práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti personálneho výskumu, poskytovanie personálneho výskumu
   tlmočnícke a prekladateľské služby
   vydavateľská činnosť
   prieskum trhu
   poradenská činnosť v oblasti personalistiky
   Noví spoločníci:
   Steven John Kelly Brookside Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Margaret Mary Novak Brooksiede Road 6312 Cleveland, Ohio USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Tibor Filipovič Lysáková 1887/10 Bratislava